تلفن:05134372188- 02165605290

موبایل: 09352621431- برهانی

آدرس: دفتر فروش= تهران جاده شهریار مشهد جاده شاندیز

کارخانه: تهران جاده شهریار نرسیده به سعید آباد خیابان وحید 3 کوچه علی زندی جنب پلاک 6 شرکت ارمغان اندیشه ساحل